İstatistik
08 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz Poliklinik kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
İdari Birim katında bulunmaktadır.

Birim Çalışanları:

---------------

İletişim :

0 364 381 3027 / -----

Görev ve Sorumluluklar:

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda Hastanemizin verdiği hizmetleri toplamak, kontrol ederek düzenleyerek istatistiksel olarak değerlendirmek, standardize ederek üst makamlarla gerekli yazışmaları yapmak, Hastanemiz hakkında sayısal verileri sunmaktır.


İstatistik Şubesinin Çalışma Programı

1.     Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak.

2.     Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.

3.     Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.

4.     Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.

5.     Ölüm Belgelerinin, doğruluğunun kontrol ederek sisteme girişinin yapılması ve Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi

6.     İstatistik birimine bildirilen bildirimi zorunlu hastalıkların gerekli kayıtlarını yaparak ivedi olarak bildirmek.

7.     Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.

8.     Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.

9.     Sağlık Bakanlığı, Genel Sekreterlik, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Kurumu ve diğer tıbbi birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar ve yazışmalar yapmak.

10.  Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.

11.  Başhekimlikçe istenen istatistiki verileri hazırlamak