Genel Evrak
05 Nisan 2023

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz Poliklinik Giriş kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.

İdari Birim katında bulunmaktadır.


Birim Çal
ışanları:

Şuayıp GÜMÜŞ - Memur
Tuğba AYTAŞ - Tıbbi Sekreter


İletişim :

0 364 381 30 27 /1023

Görev ve Sorumluluklar:


Resmi Kurumlardan gelen evrakların kaydı yapılarak, Başhekimlik Makamına ulaştırılır. Yetkili makamın evrakları incelemesinin ardından intranet ve iç zimmet aracılığıyla ile ilgili birimlere gönderilir.

EBYS sistemi ile gelen evraklar
ı dağıtım için Hastane Müdürlüğüne havale eder.

D
ışarıdan gelen postaları zimmet karşılığı teslim alınır. Teslim alınan evrakların bazılarıılarak, bazıları da kapalı olarak ait oldukları kişi ya da birimlere iletilir.

Hastane d
ışı kurumlara giden evrakları, bilgisayarda giden evrak defterine kayıt yaparak numara verilir, evrakları bazı kurumlara dış zimmet defterine kaydederek gönderilir, önemli görülenler dosyalanır.