Diyaliz Sarf Malzeme Ambarı
08 Mart 2022

Hastanemiz Hemodiyaliz Ünitesi içerisinde değerlendirilmiştir.