Gider Tahakkuk Birimi
08 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz Poliklinik kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek ya da merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
İdari Birim katında bulunmaktadır.

Birim Çal
ışanları:

Necdet TOKMAK-Tıbbi Sekreter
Sezai UYSAL -  Tıbbi Sekreter
Ahmet UÇAR - V:H:K:İ

İletişim :

0 364 381 30 27 /1043-1045-1048


Görev ve Sorumluluklar:


Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak.

Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuvar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evrakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek.

Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak.

Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.

Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak.

Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak.

Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.