Eczane Birimi
05 Nisan 2023

Hastane eczacılarımızın görevleri ilaç yönetimi, kurumun hastalarına sağladığı ilaç tedavilerinin sistemi ve süreçlerini içine alır. Bu da, etkin süreç tasarımı ve uygulaması ile tedavi ilaçlarının seçimi, satın alınması, depolanması, dağıtılması, hazırlanması, uygulanması, yönetimi, dökümantasyonu, ve izlenmesinin prensiplerini uygulayan sağlık personelinin multidisipliner ve koordineli faaliyetidir. İlaç yönetimi hasta güvenliği açısından en büyük unsurdur ve bunu organize etmek eczacılarımızın temel görevidir. Eczacılarımız kurumun belirlediği politikalar doğrultusunda ilaç hakkında karar verme yetkisi olan kişilerdir.

Eczanemizde tüm ilaçların rutin stok takipleri; satın alma (ihale, doğrudan temin, hasta bazlı ilaç alımları, DMO alımları), mal muayene işlemleri, fatura girişleri ve depolanma süreçleri alanında eczacılarımızca takip edilmektedir. İlaçların geri çekme ve miad takiplerinin resmi işlemleri, işleyiş prosedürlerinin belirlenmesi, resmi yazışmaların yapılması, eğitim planlarının belirlenmesi ve hastane içi eğitimlerin düzenlenmesi, yasa ve yönetmeliklerin takibi, verimlilik ve kalite eczacılık hizmetleri kriterlerinin uygulanması ve birimler arası iletişimin sağlanması gibi ana işlemler bu birimde yürütülmektedir.