Mutemetlik ve Ek Ödeme
07 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz Poliklinik kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek ya da merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
İdari Birim katında bulunmaktadır.

Birim Çal
ışanları:

Yaşar CEYHAN-Tıbbi Sekreter
Murat ELÇİ -Hemşire

İletişim :

0 364 381 30 27 / 1041-1047


Görev ve Sorumluluklar:

Hastanemiz mutemetlik birimi,

* Çalışanların maaşları

* Döner sermaye ek ödemeleri
* Nöbet ücretleri
* Geçici ve sürekli görev yollukları

* Terfi ücretleri
* Tasarruf teşvik ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.