TİG
08 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz Poliklinik kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
İdari Birim katında bulunmaktadır.

Birim Çalışanları:

Ebru ÇİFTÇİ -Sağlık Teknikeri

İletişim :

0 364 381 3027 / 1086

Görev ve Sorumluluklar:

TİG;
 Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yatan hasta sınıflandırmasıdır.

Ülkemizde hastanelerin geri ödemelerinde kullanılan bir yöntem olan TİG konusunda ilk çalışmalar 2005 yılında HUAP( Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi) adlı proje ile başlamıştır. 2009 kasım ayı  itibari ile sonuçlanmıştır.

Hastanemiz bu projeye 2010  yılı temmuz ayı itibaren katılmış olup halen devam etmektedir. Hastanemizde bu işin temel unsurları hasta dosyalarındaki tıbbi veriyi oluşturan hekimlerimiz ve bu verileri kodlara çevirecek olan klinik kodlamacılar ile  TİG’den sorumlu hastane yöneticilerimizdir.


TİG Birimimiz;

Hastanemizin  klinik süreçlerine ilişkin verilerinin, TİG sistemine uygun olarak  hazırlanması, doğru ve tutarlı kodlanması ve sisteme gönderilmesi görevlerinin hastane bünyesinde  gerçekleştirildiği teknik birimdir. TİG Birimi, Bakanlık ve hastanemiz arasındaki bağlantıyı  sağlar, hastanemiz bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.

TİG Birimimiz, bir başhekim yardımcısına  bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

KLİNİK KODLAMACI KİMDİR? NE YAPAR?

Klinik kodlama klinik faaliyetlerin bir ürünüdür. Dolayısıyla tıbbi terminoloji  bilmeyi, hasta dosyasındaki tıbbi dokümanları incelemeyi gerektiren bir iştir.

Kodlamacılar sağlık alanında eğitim almış, ağırlıklı olarak sağlık bilimleri(Tıbbi sekreter, tıbbi teknolog, ebe, hemşire, sağlık memuru vb.)alt yapısı olan hastane bünyesinde çalışan personeldir.

Klinik kodlamacılar hastalık süreçlerini bilen, incelemeler ve tedavi süreçlerine hakim, tıbbi kayıtların içeriğini çözümleye bilen,sınıflama sisteminin yapısı ve kurallarına yönelik kodlama eğitimi almış, tıbbi kayıtların dikkatli bir şekilde değerlendirmesini yapabilen ve neyin kodlanması gerektiği konusunda karar verebilen, verilerin elektronik ortamlara taşınması gereğince bilgisayar hakimiyeti olan kişilerdir