İç Hastalıkları Polikliniği
14 Şubat 2020


Hastanemiz İç Hastalıkları Hekimlerimiz

Erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin çözüm merkezi ve tüm klinik branşlara temel teşkil eden bir bölümdür.Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkikleri yapılarak teşhis konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

Hastanemiz İç Hastalıkları; şu alanlarda hizmet vermektedir

  1. Akut ve kronik Üst ve alt solunum yolu hastalıkları (Solunum fonksiyon testi yapılmaktadır),
  2. Hipertansiyon,
  3. Mide ve bağırsak sistemi hastalıklar,
  4. Böbrek ve ürüner sistem hastalıkları,
  5. Tiroid hastalıkları,
  6. Şeker hastalığı,
  7. Romatizmal hastalıklar,
  8. Ateşli hastalıklar ve yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları gibi oldukça geniş bir skalada hizmet vermektedir.

Erişkin hastaların sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi olan İç Hastalıkları bölümü başta yan dallar olmak üzere tüm branşlara sıkı bir iş birliği ve multidisipliner anlayış çerçevesinde hastaların sağlık sorunlarına en doğru yaklaşımla çözümler üretmektedir

Doktorlarımız: