T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Bayat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Bayat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 26/01/2018

Kalite Yönetimi Amaç ve Hedef

            Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da örnek olacak şekilde gelişmektedir. Her zaman daha iyisini gerçekleştirme adına, Bakanlık çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sağlık Hizmet Kalite Standartları'dır.
           Kurumumuzda uyguladığımız Sağlı Hizmet kalite Standartları sistemi '' Hasta ve Çalışan Güvenliği'ne odaklanarak sürekli kendisini geliştirmek durumundadır. Buradan yola çıkarak, Hastane yönetimimiz kalite konusunda hedefi sürekli bir üst noktaya taşımaya,sistem belli bir noktaya geldikçe çıtayı bir sonraki hedefe yöneltmeye devam edecektir.